K&R Kompleksowa Reklama

słowiańskie bóstwa na etykietach

Branding dla winniczki

Opis

Zlecenie zaprojektowania i wykonania serii etykiet dla prywatnej winniczki.

Brief zakładał dwa typy wina. Budowaliśmy branding wokół nazw Radogost i Jarowit odwołujących się do bóstw mitologii słowiańskiej. Na potrzeby opracowania tworzone zostały ilustracyjne wizerunki postaci.

konkrety

Typ zlecenia
Branding, Design,
Opakownia, Etykiety

Klient
Artur Wasążnik

Data
Grudzień 2018

przekonaliśmy cię?